ANALELE FACULTATII DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE
ISSN 2065-0868

Revista Analele Facultății de Limbi si Literaturi Străine a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” a apărut încă din anul 2000 ca o secțiune a volumelor Analelor UCDC, cu ISSN 2065 – 0868, ISSN-L 2065 - 0868.
Din anul 2005 apare ca revistă independentă ce găzduiește lucrările de cercetare ale profesorilor Facultății, cât si comunicările susținute la diversele conferințe organizate în UCDC (conferințele anuale ale FLLS, Conferințe internaționale organizate de UCDC, ș. a.) în perioada 2012 - 2015, lucrări rezultate din activitatea de cercetare a Institutului de Studii si Cercetări Interculturale si, din 2015, lucrări rezultate din activitatea de cercetare a Centrului de Cercetări Lingvistice si Interculturale.
Revista Analele Universitătii Dimitrie Cantemir, Seria Stiintele limbii, Literaturii si Didactica predării este indexată din anul 2011. Prima data, revista a fost indexată în baza de date românească Scipio, apoi, pe rând, în CEEOL, Index Copernicus si EBSCOhost.
Revista apare de două ori pe an în lunile iunie si noiembrie si are, în medie, 30 de contributori/an.
Domeniu de activitate: Domeniul revistei este unul interdisciplinar, îmbinând filologia (lingvistică, metodica predării limbilor străine, literatură și civilizație) si studiile culturale, studii de gen si interculturalitate.
Obiectivele revistei: Revista oferă celor ce studiază filologia un mijloc de a învăța aspecte fundamentale ale domeniului filologic, dar si posibile aspecte aplicative.
Revista este un forum de exprimare pentru idei si direcții inovatoare de cercetare din domeniul studiilor culturale si interculturale.
Editor volum 1 din fiecare an, Lector univ. dr. Angela Drăgan
Editor volum 2 din fiecare an, Conf. univ. dr. Onorina Botezat

Cercetătorii interesați pot găsi aici noi viziuni asupra domeniilor lor de cercetare sau o încercare de a înțelege mai adânc rezultatele acestor cercetări. Un alt scop al revistei este să asigure un schimb real de idei între disciplinele prezentate, astfel încât nu vor fi neglijate nici implicațiile sociale, etice sau chiar economice ale cercetării.
Selecția articolelor: Analele FLLS este o revistă peer review, articolele fiind alese în urma unui proces de recenzare de către membrii comitetului editorial. Procesul de selecție este detaliat în secțiunea Instrucțiuni pentru autori pe pagina web a revistei: http://aflls.ucdc.ro/

 


MENIU:
  
 
Copyright © Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR